حجت الاسلام حسن امان الهی

استاد دانشگاه و مشاور خانواده

حجت الاسلام حسن امان الهی

استاد دانشگاه و مشاور خانواده

با نگاهی ویژه به مقوله خانواده و محبت

"مطالب گاهاً به روز رسانی می گردند؛ به کانال ما در شبکه های اجتماعی ملحق شوید"

۲۳آبان

(وَ مِن ءَایَاتِهِ ان خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزوَاجاً لٌتَسکُنُوا إِلَیهَا و جَعّلَ  بَینَکُم مَّوَدَّۀ وَ رَحمَه إِنَّ فِی ذَلِکَ لَأیَاتٍ لِّقَومٍ یَتَفَکَّرونَ)

سوره روم آیه 21

    تصمیم برای ازدواج و انتخاب همسر به عنوان مهمترین تصمیم زندگی هرانسان است ، این انتخاب به این دلیل بزرگترین و سرنوشت سازترین انتخاب زندگی بشراست که باعث تثبیت و یا تغییر در روند زندگی و مسیر زندگی انسان می شود ازدواج باعث خوشبختی کامل فرد می شود اگرانتخابی که صورت می پذیرد ، انتخاب صحیح و دقیقی باشد؛
 نتیجه عکس  خواهد شد، اگرفردی که کنار انسان قرارگیرد مناسب او نبوده و ازدواج صحیحی صورت نپذیرد

مهمترین مرحله در این ازدواج ، مرحله نخستین آن یعنی انتخاب است، انتخاب دقیق وآگاهانه درصورتی صحیح وکامل خواهد بود که چندمحور درآن لحاظ شود  اولین محور انتخاب همسر،مرحله شناخت فردی است، به این دلیل که تافردی خودش رانشناسد و شناخت دقیقی ازخودش نداشته باشد، چگونه می تواند بفهمد که چه کسی ، باچه خصوصیات وشرایطی کنار اوقراربگیرد باعث خوشبختی وتکامل آن خواهد شد. زندگی امروزی جوانان به دلیل دغدغه های فراوانی که دارند ،اعم ازدرس، شغل ، روابط ، خانواده ها اجتماع و مشکلات خاصی که هریک ازآنها درزندگی شخصی خود دارند ؛ بسیاری از وقت ها فراموش می کنند (که هستند) وچه خصوصیات سلیقه ای و روحی روانی دارند، پس چون خود را فراموش کرده اند ویااصلا نشناخته اند، لذا نمی توانند معیارشناسی دقیقی داشته باشندبه این دلیل که معیارشناسی درانتخاب همسر منوط به شناخت کامل فردی است .

این پرسشنامه به شما کمک میکند که دریک فضای آرام وبدون دغدغه ، البته همراه بایک مشاوره خانواده، بتوانید نسبت به نهفته های درونی خودتان شناخت بهتری پیداکنید .

امیدوارم ، جواب دادن به این پرسشنامه بتواند شما را درانتخابی دقیق وصحیح یاری نماید.

حسن امان الهی

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

اطلاعات فردی:
نام ونام خانوادگی:
نام مستعار:
سال تولد
محل تولد:
دین:
مذهب:
وضیعت نظام وظیفه (آقایان) :      

اطلاعات جسمی:

قد :         وزن :          گروه خونی :     
رنگ پوست :         رنگ مو :          رنگ چشم: 
آیا تاکنون به بیماریهای مهمی مبتلا شده اید؟     بله □            خیر □
درصورت مثبت بودن پاسخ نوع و سابقه بیماری را بنویسید:.............
آیا درتولد یا پس ازآن دچار نقص عضو شده اید ؟   بله□         خیر □
نام و نوع نقص عضو

نوع تحصیلات:

دانشگاهی / حوزوی
نام دانشگاه / حوزه
سال ورود به دانشگاه / حوزه
مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
سالی که فارغ التحصیل می شوید:

 

اطلاعات خانوادگی
شهرمحل سکونت خانواده:
شهرمحل سکونت قبلی خانواده:
شهری که اصالتا به آن منصویبد :
علاقه مندید درآینده درچه شهری ساکن شوید؟
ازوالدین خود برای کمک به ازدواج خود چه انتظاری دارید؟
 

وضعیت مالی و رفاهی خانواده شما چگونه است (نسبت به معمو ل خانواده ها)
عالی□     خوب□     متوسط □    ضعیف□
خانه پدری شما ملکی است یا استیجاری ؟ چند اتاق دارید؟
درآمدخانواده شما به طورمیانگین چقدراست؟
ازنظرعرف جامعه ، اعتقادات مذهبی خانواده شما درچه حدی است ؟
  □  رعایت حدود شرعی درهمه ابعاد انجام واجبات وترک محرمات
 □   رعایت حدود شرعی درهمه ابعاد انجام واجبات وترک محرمات ونیز توجه به مستحبات چون نمازاول وقت وجماعات وجمعه
   □ رعایت اکثرمسائل شرعی وانجام اهم واجبات وترک گناهان کبیره
   □  انجام واجباتی چون نماز و روزه وکم توجهی چون بعضی مواردحجاب و...
   □ نماز میخوانند لیکن پایبندی های خاصی ندارند
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعدادکل افرادخانواده (درجه اول) شما چند نفرا ست ؟

خانواده

سن

شغل قبلی

میزان تحصیلات

میزان درآمدماهانه به ریال

پدر

 

 

 

 

مادر

 

 

 

 

برادراول

 

 

 

 

برادردوم

 

 

 

 

خواهراول

 

 

 

 

خواهردوم

 

 

 

 

. . . . . . . .

 

 

 

 

 

وضعیت مالی میزان درآمد

آیاقبل ازدوران دانشجویی خود شغلی داشته اید ؟        بله□          خیر□
درصورت مثبت بودن پاسخ نام شغل رابنویسید.  . . . . . . . .
آیاقبل ازدانشجوبودن سرمایه ای پس انداز کرده اید ؟      بله □        خیر□
در دوران دانشجویی چطور ؟    بله  □          خیر□ 
غیرازتحصیل به شغل دیگری هم اشتغال دارید؟        بله  □        خیر□
اگربلی چه شغلی؟ . . . . .
میزان درآمد فعلی شماچقدراست؟
حدس می زنید تا2سال دیگر چقدر درآمد داشته باشید؟
درچه حرفه هایی غیراز شغل فعلی خود مهارت دارید ؟

 

وضیعت مسکن
(آقا) آیا درمورد مسکن تابه حال اقدامی نموده اید؟
مسکن مستقل دارم  □                قادر به داشتن مسکن هستم □
تابه حال فکری نکرده ام □             درمنزل پدری طبقه ای برای زندگی دارم □ 
باپدرومادرم به صورت مشترک دریک منزل زندگی خواهم کرد□
درحال حاضر بعید است تاچند سال دیگرصاحب مسکن شوم□
درحال ساخت منزل هستم ولی چندمدتی لازم است باخانواده ام زندگی کنم□

به نظرشما تهیه حداقل امکاناتی که زوجهای جوان بتوانند باآنها زندگی کوچکی راشروع کنند چقدرهزینه می خواهد؟
به نظرشما برای شروع زندگی مسکن باچه متراژی می تواند کافی باشد؟

صفات بارز شخصیتی
کدامیک ازصفات زیر در شما بارزتر و قوی تر است؟ 
(به ترتیب اهمیت 10 صفت راشماره گذاری کنید)

عاطفی□         خونسرد □        صبور □      آرام  □      کم حرف □      مدیر□        پرتحرک□       حساس□         اهل معاشرت□       خوش برخورد□          منطقی □        عصبانی □       بانشاط  □     پرصحبت □        مردم دار □        مغرور□        غمگین □          افتاده□      کم تحمل □      گوشه گیر □       قاطع □       کنایه گو  □       تحت فرمان□      سازنده□         کم حوصله□       خودنما □     رویایی□    بذله گو □      باگذشت□       حسود  □         بدبین □      صرفه جو □         خوش بین □     خسیس □

 

اگر دریک روز تعطیل کاملا بیکار باشید چه کاری راانتخاب می کنید ؟
استراحت□               مطالعه□              ماهواره □              سینما □                بادوستان خودبودن□            مسافرت□                             رفتن به کوه ودشت وجنگل□            ورزش□            باخانواده بودن □            تلویزیون□
بازدیدآشنایان □      تنهابودن  □        دیدن ویدئو □           باهمسر بودن □     وغیره  . . . . . .

تعریف شما ازیک انسان مومن چیست  وچقدر خود رامومن می دانید؟
. . . . . . . .

دیگران شما راچقدر باایمان می دانند؟
 . . . . . . . . . .
نشانه های اجتماعی بودن چیست ؟
 . . . . . . . . . .
آیا اجتماعی بودن رایک صفت پسندیده می دانید یا خیر؟ چرا؟
 . . . . . . . . .
خودتان تاچه میزان اجتماعی هستید؟
زیاد□           متوسط □           کم □   
معمولا در روز چند ساعت فکر می کنید؟ 
 . . .. . . .
 

بیشتر به چه مسائلی می اندیشید؟
............
ازلحاظ روحی وشخصیتی آیا میان آن چیزی که هستید وآنچه که دوست دارید باشید ،فاصله ای احساس می کنید ؟                          بله □        خیر□
اگر بلی فاصله تاچه حدودی است ؟
. . . . . ....................................................
این فاصله درچه زمینه ای است؟
 . . . . . . . ..............................................
ویژگی های اخلاقی تربیتی
چه ویژگی های اخلاقی درشما بارزتر است؟
......................................................................
. . . . ...........................................................
به نظرخودتان شما چگونه آدمی هستید؟
........................................................................
دوستان وآشنایان بیشتر شما را باچه خصوصیاتی می شناسند؟
.......................................................................
ازمعاشرت با چه کسانی رضایت بیشتری دارید؟
................................................................
به دیدو بازدید خویشاوندان چقدر اهمیت می دهید؟
زیاد □          معمولی □            کم□    
ازمعاشرت باچه کسانی آزرده می شوید؟
.........................................................................
اگر ازعمل یا سخن فردی شدیدا دلخور شوید ، چه عکس العملی خواهید داشت؟
.........................................................
اگر ازشما عذرخواهی کنند چه می کنید؟
.............................................
ناراحتی هایتان راچگونه منعکس می کنید؟
.........................................................
درچه مسائلی سخت گیرهستید؟
................................................
به قول و قرارچقدر پایبند هستید؟
خیلی زیاد□             زیاد □           متوسط□            کم □   

باورها و اعتقادات
آیاتاکنون تلاشی جحت شناخت صحیح مسائل مذهبی انجام داده اید؟
بلی□            خیر□
درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید؟
..................................................
نظرتان درمورد حجاب چیست؟
.....................................................

به نظر شما چه حجابی برای زنان ومردان به تفکیک مطلوب است؟
........................................
خودتان ازچه نوع حجابی برخوردارید؟
..................................................
نظرخود راعلامت بزنید
1 - مذهب به عنوان یک میراث اجدادی باید به خوبی حفظ شود؟
کاملا موافقم□          تاحدی موافقم □          ممتنع□           مخالف□
2 - مذهب پرکننده خلاء های روحی است؟
کاملا موافقم□           تاحدی موافقم□          ممتنع □          مخالف□

3-  اعمال مذهبی جنبه عادتی دارد؟
 کاملا موافقم□          تاحدی موافقم □         ممتنع□          مخالف□

4- مذهب عالی ترین وسیله برای تکامل فردی واجتماعی است؟
کاملا موافقم□          تاحدی موافقم□           ممتنع□          مخالف□

5-  مذهب جنبه های تشریفاتی زیادی دارد؟
کاملا موافقم □         تاحدی موافقم□           ممتنع□           مخالف□

6- به خاطر احترام به دیگران رعایت دستورات مذهبی لازم است؟
 کاملا موافقم □           تاحدی موافقم □          ممتنع□           مخالف□

7 مذهب وارزشهای مذهبی نباید انسانها را محدود کنند؟
 کاملا موافقم□           تاحدی موافقم□           ممتنع□           مخالف□

8-  رعایت شئونات مذهبی تاحدی که به کارها و مسئولیتها وخواسته ها لطمه نزندلازم است؟
کاملا موافقم□          تاحدی موافقم□             ممتنع □          مخالف□  

9 - مذهب عالیترین عامل تعیین کننده راه وروش زندگیست؟
کاملا موافقم  □          تاحدی موافقم □           ممتنع □         مخالف□ 

معمولا درماه چند بار به قرآن مراجعه می کنید وچقدر وقت صرف آن می کنید؟
..........................................
آیا درجلسات مذهبی و هیأتهای عذاداری شرکت می کنید؟
...............................................
آیاعضوهیأت خاصی بوده یا می باشید (نام ببرید)؟
..............................................
آیانماز می خوانید ؟
بله همیشه□                     اگر مشکلی پیش نیایدو وقت کنم نماز می خوانم□
اصلانماز نمی خوانم□                      اگرحاجتی داشته باشم نماز می خوانم□

اگر همیشه ، آیا معتقدید انسان باید نمازش را حتما اول وقت بخواند آیا شما اول وقت می خوانید؟
بله همیشه □              اکثراو قات□                 گاهی اوقات□               خیر اصلا□

آیا نماز خود را به جماعت می خوانید؟

آیا به روزه گرفتن مقید هستید؟
خیلی زیاد□                حتی الامکان روزه می گیرم □
بسته به شرایط گاهی می گیرم گاهی نمی توانم بگیرم□

آیا امر به معروف و نهی ازمنکر انجام می دهید ؟       بله  □              خیر□

آیا خمس می دهید؟           بله□                  خیر□

آیا به مستحبا ت عمل می کنید؟         بله □              خیر□

پنج عمل مستحب که معمولا بدان ها مقید هستید ، به ترتیب نام ببرید
  .........................................
باکدام ادعیه مفاتیح انس دارید ؟ نام ببرید
1-                                                        2-                                                   3-

آیا درمسائل شرعی ازمرجع خاصی تقلید می کنید ؟

اگر بلی مرجع تقلید شما کیست؟
.........................................
نظرتان درباره مسئله (جدایی دین ازسیاست ) چیست؟
..............................................
.
چقدر به مسائل سیاسی زیر اهمیت می دهید؟
نمازجمعه:
همیشه شرکت میکنم□                     گاهی شرکت می کنم□                      تابه حال شرکت نکرده ام□

راهپیمایی:
همیشه شرکت میکنم□                     گاهی شرکت می کنم□                      تابه حال شرکت نکرده ام□

انتخابات:
همیشه شرکت میکنم□                     گاهی شرکت می کنم□                      تابه حال شرکت نکرده ام□


نظزتان را درمورد ولایت فقیه وشخص مقام معظم رهبری بنویسید؟
..............................................................

هرکدام ازمسائل زیرکه به نظرتان صحیح است راعلامت بزنید.؟
1-  انسان برای حفظ ارزشها و هنجارهای اجتماعی و منابع جمعی ازمنابع خود می گذرد؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

 2-  انسان نمی تواند(نباید) به دیگران اعتماد کند؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

3-  دیگران نسبت به من اعتماد دارند؟

کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

4 - درآقایان فریبکاری شایع تر است؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

5 - درخانمها فریبکاری شایع تر است؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

6 -  ازخطا واشتباه دیگران به راحتی گذشت می کنم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

7-  احساس می کنم درتحمل غمهای زندگی تنها هستم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

8 -  حوصله وجه زیادی ندارم ودوست دارم کارهازود تمام شود؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

10 - اکثرمواقع احساس کسالت وخستگی و بیهودگی می کنم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

11-  زندگی به دلیل تکراری بودن رنج آوراست؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

12-  گفتگو وشوخی با دوستان رازیاد دوست دارم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

13 -  وقایع ناگوارخیلی دیر ازذهنم خارج می شود؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

14-  اصلا دوست ندارم مسئولیت بپذیرم آزادبودن رابیشتر می پسندم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

15-  احساس می کنم توانایی کارهایی راکه انجام میدهم به خوبی دارا هستم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

16-  خیلی ازمواقع احساس دلشوره و نگرانی می کنم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

17 - پذیرفتن کارهای سبک رابه مسئولیت های سنگین ترجیح می دهم؟
کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                 ممتنع □                  مخالف □

18 - ازاعتماد به نفس خوبی برخوردارم؟
 کاملاموافقم □               تاحدی موافقم □                ممتنع □                  مخالف □

عادات و رسوم
به چه کارهایی عادت دارید؟
.................................
آیاسیگارمی کشید؟    بله □              خیر□   

درصورتی که بله آیا این اراده رادارید که ترک کنید؟
........................................
به طور متوسط چند ساعت درشبانه روز می خوابید؟

تعریف شما ازتجمل چیست؟

چند مورد ازتجمل هایی که در ازدواجها رسم شده را نام ببرید؟
..........................................

چند نمونه ازآداب و رسومی که به نظرتان غلط است رانام ببرید؟
.................................................
آیا شما به این مرسومات در زندگی آینده پایبند هستید؟
.......................................

رسوم خاصی که درخانواده شما به هنگام مراسم ازدواج مرسوم است را به طور خلاصه ذکر کنید؟
.............................................

 

ایده آل ها و ارزشها
خصوصیات یک زندگی ایده ال را بنویسید؟ (در دوجمله)
..............................

مهمترین دغدغه شما دراجتماع چیست؟
....................................

مهمترین آرزوی شما چیست؟
................................

یک زن ایده ال کیست؟
.......................................

یک مرد ایده ال کیست؟
.......................................

آرزو دارید درکدام شهر ساکن شوید؟
............................................
 

حساسیت ها
در زندگی شخصی بیشتر از چه مسائلی رنج می برید؟
.....................................................
در مورد چه چیزهایی سخت گیر می باشید؟
........................................................
آیا تعصب های خاصی دارید ؟
................................................
آیا ازفردی یا افرادی به دلیل داشتن صفات خاصی دلگیر می باشید ؟
این افراد چه ویژگی هایی دارند؟
...........................................
اگر با کسی قرار ملاقاتی داشته باشید و او سرموعد مقرر حاضر نشود چه عکس العملی خواهید داشت؟
........................................

مطالعات و اطلاعات
چقدر به مطالعه علاقه مندید؟       زیاد□           متوسط □             کم □      
روزانه چند ساعت مطاله می کنید؟
.................................................
چند کتاب مورد علاقه تان را که مطالعه کرده اید نام ببرید
1-                     2-                         3 -                       4-                         5 -                           6 -   
معمولا چه نشریات ومجلاتی را مطالعه می کنید؟
1 -                    2-                           3 -                       4-                      5 -                              6 -   
به کدام یک ازنویسندگان مشهور علاقه مندید؟

1 -                       2-                       3 -                           4 -                      5  -                            6  -           

هنر و علاقه
به کدام یک ازهنرهای زیر آشنا هستید؟
مجسمه سازس□            گلدوزی□            خوشنویسی□            شعروشاعری□             نویسندگی □            خیاطی□       آشپزی □              موسیقی□            بازیگری وتئاتر□                   . . . . . . □

به موسیقی چقدر علاقه دارید ؟     زیاد□              متوسط□               کم□
چند ساعت درهفته موسیقی گوش می دهید؟
.......................................
 

ازکدام موسیقی ها بیشتر لذت می برید؟
.............................................
چه فیلم/ فیلمهایی را خیلی می پسندید؟(معروف)
..................................................
به کدام هنر پیشه های معروف بیشتر از همه علاقه دارید؟
......................................................

روابط و دوستی ها
چند دوست خیلی عزیر دارید ؟  چند نفر آنها دانشجو و یا طلبه هستند؟.
..............................................................
سه نفر از دوستانی که با آنها روابطه خوبی دارید و همسن هستید را نام ببرید؟

نام نام خانوادگی

شغل

تحصیلات

سن

سال آشنایی

میزان روابط خانوادگی

         تلفن

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

روابط شما با دوستان خیلی عزیز در کدام یک از حدود زیراست؟
ازتمام اسرار زندگی یکدیگر آگاهیم□  
برخی اسرار زندگی یکدیگر را نمی دانیم □
معمولا اسرار زندگی یکدیگر را نمی دانیم□
بیشتر به هنگام نیاز به یکدیگر کمک می کنیم □
بیشتر باهم مشورت می کنیم □
با یکدیگر روابط خانوادگی داریم □

روزانه چند مدت با دوستانتان هستید؟
.....................................
به نظرشما بیشترین اسرار زندگی انسان را چه کسی باید بداند؟
دوستان مطمئن      همسر      والدین      برخی ازبستگان        هیچ کس     همه موارد

دو نفر ازافرادی که بیشتر باآنها مشورت می کنید نام ببرید
 

     نام ونام خانوادگی

    شغل

             نوع رابطه

       تلفن

خویشاوندی

رفاقت

غیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

ورزش وتفریحات
آیا به ورزش خاصی علاقه مندید؟  بله     خیر
اگه بله به چه ورزشی؟
....
روزانه چند دقیقه ورزش می کنید؟
آیا در رشته خاصی حرفه ای می باشید؟ کدام رشته؟
.....
ورزشهای دسته جمعی یا انفرادی کدامیک را بیشتر دوست دارید؟
...

ویژگی های همسر مطلوب شما
مهمترین خصوصیتی که دوست دارید همسرشما داشته باشد چیست؟
...

دوست دارید همسر آینده شما کدام خصوصیات را نداشته باشد؟
....
آقا، ترجیح می دهید همسر آینده شما شاغل باشد یا خانه دار؟
میزان تحصیلات همسرشما چقدرباشد؟
دوست دارید همسرشما دانشجو باشد یا طلبه باشد؟
چه رشته تحصیلی را برای همسرتان مناسب می دانید؟
دوست دارید همسر آینده شما ازنظر چهره ظاهری ، قد و  وضیعت جسمانی چگونه باشد؟
دوست دارید همسر آینده شما ازنظر پایبندی به مسائل شرعی درچه حدی باشد ؟
.......
خانم،درصورتی که باشغل وکار بیرون ازمنزل مخالف باشد چه می کنید ؟
...
آیا دوست دارید همسر آینده شما درامور اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد؟
...
چه تفاوت سنی باهمسرتان مطلوب شماست ؟
خانم، دوست دارید همسرآینده ان چه درآمد ماهانه ای داشته باشد ؟
....
دوست دارید خانواده همسرتان چگونه افرادی باشند؟
...
نظرشما درمورد تعدد زوجات چیست؟
....
چه فردی را با چه خصوصیاتی الگوی زندگی خود قرارمی دهید؟
....
ترجیح می دهید تصمیم گیری ها درخانواده به چه نسبتی باشد؟
پدر    مادر     فرزندان
اگر همسرشما نابارور بود شما چه برخوردی نشان می دهید؟
...
اگر مشکل ازجانب شما بود چه اقدامی انجام می دهید؟
....
درصورت بروز اختلاف بین شما وهمسرتان ،چگونه عمل می کنید؟
...
ترجیح می دهید چه کسی بین شما قضاوت کند و راهنمایتان نماید؟
......
درباره مسأله اطاعت پذیری زن ازمرد ، نظرشما چیست؟
....

مراسم ازدواج
برای هزینه ازدواج چقدر به کمک مالی خانواده نیاز مندید؟     خیلی زیاد      تاحدی       بی نیاز
آقا، آیا قادربه پرداخت هزینه های زندگی در دوران تحصیل می باشید؟
بله     تاحدی     خیر
به نظرشما برای برگذاری یک مراسم معمولی جشن ازدواج چه مبلغی نیاز است؟
...
خانم ، اگر همسرتان توان برگزاری جشن مطلوب شما رانداشته باشد ، شما چه پیشنهادی می کنید؟
...
آقا، چقدر انتظار دارید همسرتان جهیزیه داشته باشد ؟
جهیزه کامل
درحد معمول
برایم فرقی نمی کند
برای شروع زندگی باجهیزیه کم می توان ساخت
نظرتان درموردمهریه چیست و چه مبلغی را در نظر می گیرید؟
...
...
...

ناگفته ها
مواردی را که لازم می دانید راجع به مهریه جهیزیه نحوه مراسم و........  به طور جداگانه قید فرمائید ، ترسیم فرمائید

                                                                   خوشبخت و پیروز باشید
                                                                           حسن امان اللهی 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی